RCK Slavonika

Industrijsko-obrtnička škola Nova Gradiška

Industrijsko-obrtnička škola Nova Gradiška svoje djelovanje bilježi od 1887. godine kada je postojala pod nazivom Šegrtska škola. Tijekom godina škola je sedam puta mijenjala svoje ime te je postepeno dodavala nove obrazovne smjerove. Danas Industrijsko-obrtnička škola Nova Gradiška osposobljava učenike u 5 različitih sektora te 12 različitih zanimanja: 9 redovnih i 3 za učenike s teškoćama u razvoju. Sva zanimanja su u trajanju od tri godine.

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Učenici se mogu školovati za sljedeća zanimanja: • Automehatroničar – JMO • Instalater kućnih instalacija – JMO • CNC operater • Monter i obrađivač rezanjem i deformacijom • Pomoćni bravar – TES

Automehatroničar - JMO

Automehatroničar obuhvaća zanimanja automehaničara i autoelektričara. Automehatroničar održava, servisira i popravlja mehaničke, električne i elektronske sustave na vozilu. U radu u radionici obavlja prijem vozila, postavlja dijagnozu i radi popravak vozila. Automehatroničar mora poznavati tehnologiju automehanike, način rada mehaničkih, električnih i elektronskih sustava na vozilu te rukovanje modernom dijagnostičkom opremom. Osim stručnih znanja, automehatroničari moraju imati dobar vid i sluh te sposobnost razlikovanja boja. Razvijena motorika ruku i prstiju te preciznost i staloženost pri obavljanju posla, važni su u radu automehatroničara. Automehatroničari se mogu zaposliti u remontnim i servisnim radionicama za popravak i održavanje vozila te mogu otvoriti vlastiti obrt, nakon što polože majstorski ispit.

Instalater kućnih instalacija – JMO

Instalater kućnih instalacija izrađuje, montira, održava, nadzire rad i servisira vodovodne i plinske sustave, te sustave za grijanje, hlađenje i klimatizaciju. Osnovni poslovi se odnose na:
▪ izradu i montažu elemenata i uređaja za sustav vodovodnih i plinskih instalacija,
▪ postavljanja, održavanja i popravljanja toplinskih uređaja,
▪ uređaja za klimatizaciju i rashladnih uređaja.

Učenici završavaju školovanje pomoćničkim ispitom i završnim radom. Završenim školovanjem u ovom zanimanju otvaraju im se mogućnosti zaposlenja u struci koja uvijek traži nove djelatnike a nakon dvije godine rada u struci i mogućnost otvaranja svog obrta i polaganja majstorskog ispita!

CNC operater

CNC operater/operaterka radi u tvrtkama strojne obrade, u pogonima održavanja i proizvodnje strojnih dijelova i uređaja. Obrazovanjem za ovo zanimanje stječu se kompetencije za samostalno obavljanje poslova i radnih zadataka rukovanja klasičnim i numerički upravljanim alatnim strojevima (NUAS) u proizvodnji kao i izradi strojnih dijelova pri remontu strojeva i uređaja. Samostalno izrađuje jednostavnije tehničke crteže i skice, a složenije očitava kako bi prema njima mogao izrađivati izratke. Radi na upravljačkim računalima na numerički kontroliranim strojevima, podešava ih, održava i popravlja. Za sve se proračune, skiciranja i crteže koristi odgovarajućim računalnim programima, naročito vezanim uz crtanje na računalu (AutoCAD, SolidEge, SinuTrain...). Koristi se programom za simulaciju koji služi za programiranje CNC stroja i izvođenje 3D simulacija obrade. CNC operateri zapošljavaju se u radionicama strojne obrade, u pogonima za održavanje i proizvodnju strojnih dijelova i uređaja, u industrijskim i obrtničkim radionicama i tvrtkama. Moguće je zapošljavanje u svim industrijskim djelatnostima te u privatnom poduzetništvu.

Monter i obrađivač rezanjem i deformacijom

Da bi se postalo uspješan „monter-obrađivač“ potrebno je usvojiti osnovna znanja iz: tehničkih materijala, obrade i montaže, tehničkog crtanja i mehanike. Osnovni materijali kojima se monter bavi su metali, ali isto tako i puno drugih materijala kao što su plastika i drvo. Iz samog naziva zanimanja možemo zaključiti da se radi o dvije tehnologije, a to su montaža i obrada materijala. Montaža se odvija od sastavljanja osnovnih strojnih elemenata u podsklopove pa sve do složenih sklopova. Obrada materijala može se izvoditi postupcima odvajanjem strugotine ili promjenom oblika-deformacijom. Od obrade odvajanjem strugotine valja spomenuti: bušenje, brušenje, piljenje i narezivanje navoja s kojima se najčešće susreću u svome radu. Od obrade deformacijom ponekada se susreću s kovanjem i savijanjem te štancanjem. Zaposliti se mogu u svim metalnim industrijama ili obrtima, a traženi su na burzama rada.

Pomoćni bravar – TES

Pomoćni bravar je dio tima bravarske radionice u kojoj radi pomoćne poslove vezane uz proizvodnju bravarskih proizvoda (raznolike ograde, dijelovi vrtnog namještaja, uredski namještaj, stalci i sl.) uz nadzor kvalificiranog radnika.

Opis poslova najčešće obuhvaća:
• čišćenje radionice i svega u radionici
• izrada dijelova proizvoda
• spajanje dijelova proizvoda u cjelinu različitim postupcima spajanja
• protukorozivna zaštita proizvoda (brušenje, bojanje temeljnom i ukrasnom bojom)
• popravak dijelova proizvoda (oštećene ograde)
• ugrađivanje, popravak i održavanje brava
• montaža gotovih proizvoda na terenu.

Zaposliti se mogu u svim bravarskim radionicama, radionicama u kojima se izrađuje PVC stolarija, aluminijska stolarija te u tvornicama namještaja.

Šumarstvo, prerada i obrada drva

Učenici se mogu školovati za sljedeća zanimanja: • Stolar

Stolar

U vremenu sve bržeg tehnološkog razvoja, postoje neka zanimanja bez kojih čovjek ne može kvalitetno živjeti. Jedno od tih je stolar. Dok god bude potrebe za namještajem, stolicama, kuhinjama, pergolama i sl., bit će potrebe za majstorom koji zna sve to napraviti. Današnji majstor stolar trebao bi poznavati stare tehnologije izrade, pogotovo onaj tko se želi baviti restauracijom starog namještaja, gdje je uvjet napraviti ga identičnim. Isto tako, treba se razvijati u pravcu korištenja digitalnih tehnologija, od crtaćih programa, programa za vizualno projektiranje i opremanje prostora, kao i rada na modernim CNC upravljanim strojevima, koji su danas sveprisutni u svakom segmentu proizvodnje. Stolar se bavi izradom, ugradnjom, popravljanjem i održavanjem masivnog i pločastog namještaja i građevinske stolarije te rekonstrukcijom i restauracijom namještaja.

Moda, tekstil i koža

Učenici se mogu školovati za sljedeća zanimanja: • Krojač • Pomoćni krojač – TES

Krojač

Krojači izrađuju odjeću prema prethodno kreiranom modelu, obavljaju konstrukcijsku pripremu, kroje prema šabloni, šivaju i dorađuju odjeću. Završni proizvodi krojača jesu odjevni predmeti, posteljina, trikotaža, stolnjaci i sl. Krojači mogu raditi u industrijskim postrojenjima ili u obrtničkim radionicama. Krojači u obrtničkim radionicama rade za uže tržište ili po narudžbi. Najčešće izrađuju odjeću po mjeri, a prema potrebi popravljaju i sašivenu odjeću. U obrtničkoj krojačkoj radionici ima mnogo ručnoga rada, dok u industriji prevladava rad na strojevima.
Posao krojača sastoji se od sljedećih radnih operacija:
• izradbe kroja prema zadanim mjerama i modelu,
• strojnog ili ručnog rezanja materijala po šabloni,
• sastavljanja skrojenih dijelova u konačni proizvod pomoću stroja za šivanje, stroja za obamitanje, stroja za porubljivanje i stroja za izradbu rupica,
• završne faze našivanja dugmadi te strojnog ili ručnog glačanja.

Pomoćni krojač - TES

Pomoćni krojač obavlja pomoćne poslove vezane uz izradu odjeće – od zamisli do gotovog proizvoda. Zanimanje je kreativno i prilagođeno sposobnostima svakog učenika. Pomoćni krojač pomaže u konstrukcijskoj pripremi, krojenju, šivanju i doradi odjeće. Izvodi ručne vježbe, strojno šivanje na univerzalnom šivaćem stroju i stroju za obamitanje materijala, odabir i vađenje kroja iz modnog lista

Znanja, vještine i potrebne osobine:
• poznavanje materijala, alata i strojeva,
• pridržavanje pravila zaštite na radu,
• preciznost mjerenja,
• prepoznavanje materijala,
• koncentracija,
• estetski izgled i prepoznavanje boja (sklad boja),
• razvoj fine motorike,
• spremnost izvršenju rada po uputama,
• odgovornost i urednost,
• timski rad,
• otpornost na nepovoljne uvjete rada (prašina, buka, para, vrućina, propuh ...).

Nakon završenog školovanja pomoćni krojač se može zaposliti u industriji i obrtničkim radionicama.Krojači mogu raditi u industrijskim postrojenjima ili u obrtničkim radionicama. Krojači u obrtničkim radionicama rade za uže tržište ili po narudžbi. Najčešće izrađuju odjeću po mjeri, a prema potrebi popravljaju i sašivenu odjeću. U obrtničkoj krojačkoj radionici ima mnogo ručnoga rada, dok u industriji prevladava rad na strojevima.
Posao krojača sastoji se od sljedećih radnih operacija:
• izradbe kroja prema zadanim mjerama i modelu,
• strojnog ili ručnog rezanja materijala po šabloni,
• sastavljanja skrojenih dijelova u konačni proizvod pomoću stroja za šivanje, stroja za obamitanje, stroja za porubljivanje i stroja za izradbu rupica,
• završne faze našivanja dugmadi te strojnog ili ručnog glačanja.

Turizam i ugostiteljstvo

Učenici se mogu školovati za sljedeća zanimanja: • Kuhar • Konobar • Pomoćni kuhar i slastičar – TES

Konobar

Konobar poslužuje hranu i piće u ugostiteljskim objektima te priprema, održava i uređuje inventar ugostiteljskog objekta. Tijekom školovanja konobar treba usvojiti postupke pripreme za posluživanje te različite postupke i tehnike samog posluživanja jela i pića. Konobar postavlja stolove i rasprema ih nakon uporabe, poslužuje sve vrste jela prema sustavima posluživanja koji su uobičajeni u nas i u svijetu, služi se ustaljenim evidencijama i dokumentacijom za ponudu jela i pića. Kako svoj posao obavlja u najvećem dijelu u komunikaciji s gostima, mora poznavati pravila lijepoga ponašanja, estetike i poslovnog komuniciranja na hrvatskom i na barem jednom stranom jeziku.Važna je opća tjelesna spretnost, dobro pamćenje, opća snalažljivost, strpljivost, ljubaznost, komunikativnost i urednost. Nakon završene srednje škole, učenik će biti sposoban: • planirati postupke i tijek rada od pripremnih poslova do posluživanja korisnika uvažavajući sve osobitosti svoga rada i korisnika, • ponuditi jela i pića i koristiti radnu dokumentaciju (jelovnik, vinska karta, barska karta, cjenik), • primjenjivati pravila osobne higijene te poslovnu komunikaciju uvažavajući ljudske različitosti, • uvježbati postav stola za dnevne obroke i njihovo posluživanje (bečki, francuski, engleski, ruski način, a la carte), • znati tehnike posluživanja u vrtnim restauracijama, terasama, apartmanima i sobama, barovima, vrtnim partyjima, banketima te znati primijeniti različite načine naplaćivanja, • znati primijeniti tehnike posluživanja i ponudu hladnih predjela, juha, toplih predjela, jela od mesa, riba, rakova i ljuskara, školjki i puževa, • poštivati običaje pojedinih naroda kod konzumiranja jela.

Pomoćni kuhar i slastičar – TES

Pomoćni kuhar i slastičar dio je tima osoblja ugostiteljske kuhinje. Sudjeluje u primanju namirnica, skladištenju te mehaničkoj obradi namirnica uz pomoć alata i strojeva. Pomaže u pripremi i gotovljenju jednostavnih jela, slastica i priloga. prigotovljavanju namirnica te obavlja poslove čišćenja i pranja nakon obavljenog posla. Kroz prvu godinu uče se kako pravilno držati nož te kako pravilno očistiti i oblikovati namirnice. Prolaze kroz osnove priprema raznih jela, juha, umaka, temeljaca, zaprške. Osposobljeni su za pripremu toplih i hladnih predjela. Velik dio rada usmjeren je na pripremu slastica. Tijekom obavljanja poslova zaposlenik poštuje higijenske standarde, pazi na higijenu i čistoću prostora i sredstava s kojima radi te vodi brigu o skladištenju nepotrošenih namirnica.

Ekonomija, trgovina i poslovna administracija

Učenici se mogu školovati za sljedeća zanimanja: • prodavač

Prodavač

Glavni zadatak prodavača/prodavačice je obavljati maloprodaju i/ili veleprodaju robe, pružati usluge i savjetovati kupce tijekom kupovine. Prodavač/prodavačica također, prikuplja informacije o željama i potrebama kupaca, prenosi informacije kupaca odgovornim osobama s ciljem zadovoljavanja njihovih potreba. Kako bi na što kvalitetniji način zadovoljio potrebe kupaca prodavač/prodavačica mora u potpunosti poznavati prodajni asortiman te se po tom pitanju kontinuirano usavršavati. Prodavač/prodavačica osim što savjetuje i uslužuje kupce, naručuje i zaprima robu, priprema kalkulacije, ističe cijene na proizvodima, izlaže i pozicionira robu prema definiranom planogramu te prodaje robu i usluge. Prodavač/prodavačica je često i blagajnik te je tada odgovoran za blagajnu i blagajničke poslove vezane uz dnevne novčane tokove, pakiranje i aranžiranje prodanih proizvoda nakon naplate. Prodavač/prodavačica je redovito uključen/a u pripremu i provođenje inventure i popisa robe u prodavaonici. Prodavač u tijeku školovanja i kroz praksu stječe mnoga praktična znanja nužna za uspješno obavljanje zanimanja - posluživanje kupaca, kontrolu robe, prezentaciju, naplatu, zamatanje robe i sl. Posebna pozornost posvećuje se poznavanju psihologije prodaje i tehnikama vođenja prodajnog razgovora. Taktičnost, ljubaznost i strpljenje vrlo su važne osobine. Uspješni i učinkoviti prodavači mogu napredovati na rukovodeće položaje, primjerice na mjesto poslovođe ili šefa prodaje ili nabave, voditelja odjela, voditelja prodavaonice te se mogu zaposliti na mjestu gdje se obavlja internetska prodaja i telefonska prodaja.

Prodavač

Glavni zadatak prodavača/prodavačice je obavljati maloprodaju i/ili veleprodaju robe, pružati usluge i savjetovati kupce tijekom kupovine. Prodavač/prodavačica također, prikuplja informacije o željama i potrebama kupaca, prenosi informacije kupaca odgovornim osobama s ciljem zadovoljavanja njihovih potreba. Kako bi na što kvalitetniji način zadovoljio potrebe kupaca prodavač/prodavačica mora u potpunosti poznavati prodajni asortiman te se po tom pitanju kontinuirano usavršavati. Prodavač/prodavačica osim što savjetuje i uslužuje kupce, naručuje i zaprima robu, priprema kalkulacije, ističe cijene na proizvodima, izlaže i pozicionira robu prema definiranom planogramu te prodaje robu i usluge. Prodavač/prodavačica je često i blagajnik te je tada odgovoran za blagajnu i blagajničke poslove vezane uz dnevne novčane tokove, pakiranje i aranžiranje prodanih proizvoda nakon naplate. Prodavač/prodavačica je redovito uključen/a u pripremu i provođenje inventure i popisa robe u prodavaonici. Prodavač u tijeku školovanja i kroz praksu stječe mnoga praktična znanja nužna za uspješno obavljanje zanimanja - posluživanje kupaca, kontrolu robe, prezentaciju, naplatu, zamatanje robe i sl. Posebna pozornost posvećuje se poznavanju psihologije prodaje i tehnikama vođenja prodajnog razgovora. Taktičnost, ljubaznost i strpljenje vrlo su važne osobine. Uspješni i učinkoviti prodavači mogu napredovati na rukovodeće položaje, primjerice na mjesto poslovođe ili šefa prodaje ili nabave, voditelja odjela, voditelja prodavaonice te se mogu zaposliti na mjestu gdje se obavlja internetska prodaja i telefonska prodaja.

Prepoznatljivost škole
Industrijsko-obrtnička škola Nova Gradiška sudjeluje u brojnim projektima. Samo neki od njih su: RCK Slavonika, MenSI, Erasmus +, PISA, e-Škole, Mala škola poduzetništva, Hrana nije otpad. Škola je preko dvadeset godina domaćin međužupanijskim i državnim natjecanjima u disciplini kućne instalacije. S učenicima se ostvaruje bogata školska i izvanškolska praktična nastava te se organiziraju brojni stručni posjeti radi što kvalitetnijeg osposobljavanja učenika unutar svoje struke. Sveukupan rad može se vidjeti na:
Uspjesi učenika
Učenici često sudjeluju na natjecanjima iz različitih sektora. Njihovi uspjesi su vrlo zadovoljavajući. Uspjeh učenika u školskoj godini 2021./2022.:
  • 3. mjesto na međužupanijskom natjecanju u disciplini kućne instalacije
  • 3. mjesto na međužupanijskom natjecanju Barmen cup
  • 2. mjesto na međužupanijskom natjecanju automehatronika i plasman na državno natjecanje
  • 4. mjesto na državnom natjecanju WorldSkills Croatia u disciplini automehatronika
  • natjecanje automehatroničara Inter cars, prolazak u treći krug natjecanja s mogućnošću prolaska u međunarodni krug natjecanja
  • 6. mjesto na međužupanijskom natjecanju u disciplini kuharstvo
Uvjeti upisa u 1. razred

Za upise u 1. razred ne postoji bodovni prag. Učenicima se zbrajaju zaključne ocjene od 5. do 8. razreda (zaokružene na dvije decimale) te ocjene iz hrvatskog jezika, stranog jezika i matematike iz 7. i 8. razreda. Za upis u razrede učenika s teškoćama nema bodovanja.

Na upisima učenici trebaju priložiti Upisnicu te liječničku svjedodžbu medicine rada ili potvrdu nadležnog školskog liječnika. Potvrdu školskog liječnika prilažu učenici za zanimanja konobar i prodavač, dok sva ostala zanimanja prilažu liječničku svjedodžbu medicine rada.

Učenici u zanimanjima automehatroničar i instalater kućnih instalacija pri upisu prilažu i Ugovor o naukovanju.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Izradu stranice projekta “RCK Slavonika 5.0” sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Tehničke škole, Slavonski Brod.

Za više informacija o EU fondovima posjetite web stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr

Skip to content